Pulsmätningar för stora organisa­tioner
på smidigast möjliga sätt

3

Låt medarbetar­upplevelsen vara i fokus oftare än 1 gång per år

Populum möjliggör för stora organisationer att kontinuerligt följa och utveckla medarbetarupplevelsen – enkelt, skalbart och automatiserat. Boka en demo idag så berättar vi mer!

Populum hjälper några av världens största organisationer att skapa en mer produktiv och hållbar arbetsplats – inom en mängd olika branscher

Vad uppnår man med Populum?

Effekt

Att genomföra pulsmätningar i organisationen med Populum bidrar till ökad öppenhet och kontinuerlig dialog om arbetssituationen – och därigenom ett stärkt ledarskap.  Dessutom möjliggörs en mer proaktiv approach till medarbetarupplevelsen och en ökad, kontinuerlig transparens för HR och ledning.

3

Öppen dialog

Genom Populum skapas team­resultat kring era operationellt viktigaste områden – inte chefs­betyg. Hela teamet ges automatiskt tillgång till sitt resultat. Öppenheten triggar lokala förbättringsdialoger på ett skalbart sätt.

Effektivt ledarskap

Linjechefer använder teamresultaten som underlag i sina befintliga teammöten. Med Populum sparar cheferna tid och rustas med något konkret att luta sig mot i sina lokala teamdialoger.

Proaktivitet

Kärnan i Populum är trend­mätningen. Med Populum ges du möjlighet att uppfatta och adressera en risksituation i tid, innan den resulterar i ett negativt utfall (t.ex. oönskad personal­omsättning eller sjukskrivning).

Kontinuerlig transparens

Seniora chefer och HR (med 200+ personer i span of control) ges en ny nivå av transparens i sin organisation. Med Populum upplevs känslan av att både ha koll och tillgång till den fullständiga bilden – på smidigast möjliga sätt.

3 tillämpningar av Populum

Anledningen till att börja genomföra pulsmätningar i organisationen kan variera, även om det övergripande syftet ofta är detsamma; att bli en ännu bättre arbetsplats. 3 typiska situationer när Populum är en utmärkt lösning är:

Enkel och effektiv styrning mot en produktiv och hållbar

Arbetsmiljö

Implementation av en ny

Kultur eller värderingar

Kontinuerlig uppföljning under en

Förändringsresa

”Vi ser att vårt användande av Populum har drivit ökad öppenhet, tillit och förbättrat samarbete i organisationen”

– Sr. HR Executive, Global kemikalietillverkare

Washing machine

Hur fungerar det?

Teknik

Korta, snabba pulsmätningar i organisationen för att främja en kontinuerlig, transparent dialog i teamen och ge HR och ledning kontinuerlig insikt i hur organisationen mår och presterar.

3

Korta, snabba pulsmätningar i organisationen

Ge medarbetarna en snabb, kontinuerlig kontaktyta för att dela feedback och förbättringsförslag kring prioriterade områden.

Automatiserade rapporter till alla team

Alla rapporter skapas automatiskt och blir tillgängliga direkt efter avslutad pulsmätning – både i onlineportalen och i organisationens egen PowerPoint-mall – färdiga att använda som diskussionsunderlag i teammötet.

Smidig översikt för HR- och ledningsfunktioner

Intuitiva översiktsvyer ger HR och ledning kontinuerlig transparens i hela sin organisation (t.ex. koncernnivå, land eller affärsområde).

Vad följer vi upp?

Organisationen kan välja Populums standardiserade metod för kontinuerlig uppföljning av medarbetarupplevelsen – eller att tillsammans med Populum skapa en skräddarsydd metod. Dessutom erbjuder Populum möjligheten att komplettera den valda metoden med kontinuerlig uppföljning av eNPS i verksamheten.

StandardOff-the-shelf

Trigga önskvärda teambeteenden med hjälp av Populums beprövade metod för ökad produktivitet och hållbarhet …

SkräddarsyttSkräddarsytt

… eller dra nytta av våra experter för att översätta ett helt eget initiativ (t.ex. en ny strategi, nya värderingar eller ny kultur) i önskvärda beteenden på teamnivå.

eNPSeNPS

Säkerställ effekten av ert förbättringsarbete genom att komplettera den valda metoden med automatiserad uppföljning av organisationens Employee Net Promoter Score.

”Populum blir något konkret att luta sig mot i teammötet”

– Sr. Manager, Global vitvarutillverkare

Washing machine

Vad gör Populum passande för stora organisationer?

Framgångsfaktorer

Vi tror att förbättring skapas på teamnivå i dialogen mellan medarbetare och chefer. Därför fokuserar vi på användbarhet och värdeskapande för de enskilda teamen och cheferna – värdet för HR och företagsledning följer sedan naturligt.

3

EnkeltEnkelt

Enkelhet är den viktigaste faktorn för att säkra en hållbar implementation av pulsmätningar i stora organisationer. Populum är enkelt att lansera, det är enkelt för medarbetarna att delta, det är enkelt för cheferna att använda resultaten, det är enkelt för ledningen att få transparens och enkelt för HR att administrera. Mycket i stora organisationer är redan komplext. Med Populum tillförs enkelhet och automation.

TeamrelevantTeamrelevant

Populum täcker upp för det operationellt relevanta som kan ändras på teamnivå från en vecka till en annan (t.ex. arbetsbelastning). Med Populum ges snabb och kontinuerlig återkoppling – överallt, automatiserat. På så sätt fyller pulsmätningen en kompletterande roll till den årliga medarbetarundersökningen, som lämpar sig för områden som ändras långsamt.

DialogdrivetDialogdrivet

Ledning och HR kan inte vara överallt och skapa lokala förbättringar. Förbättring av helheten uppstår enklast genom att öppna upp för konstruktiva, lokala förbättringsdialoger kring era önskade beteenden. Genom att ge förutsättningar till varje team att fungera lite bättre, förbättrar vi också för organisationen som helhet.

FramgångFramgångsrikt

När det är enkelt för organisationen, relevant för teamet och på ett sätt som underlättar för lokalt förbättringsarbete – blir era pulsmätningar också hållbara. Boka en demo idag för att se om Populum är rätt för din organisation.

Följ och utveckla medarbetar­upplevelsen mer kontinuerligt i er organisation.

Kontakta oss och kom igång på nolltid.