Vi står för enkelhet,
kontinuitet och
skalbarhet

3

Vi vill skapa produktiva och hållbara organisationer.

Vi hjälper stora organisationer att kontinuerligt följa och utveckla medarbetarupplevelsen – enkelt, skalbart och automatiserat.

Historien bakom

Vi insåg att ingenting är årligt längre

Populum grundades 2015 i Stockholm med visionen att förändra sättet organisationer arbetar med medarbetar­upplevelsen. Utgångspunkten var insikten att de flesta organisationer fortfarande har en approach som bygger på årliga processer – trots att arbetslivet är mer snabbrörligt än någonsin.

Vår approach

Vi förstår att det måste vara enkelt

Vi har också en stor tilltro till enkelhet som genomsyrar allt vi gör. För oss översätts detta i en strävan efter att skapa en lösning med maximal enkelhet och minimal administration för såväl medarbetare, ledning och centrala funktioner.

Vad vi vill bidra med

Vi tror att medarbetarupplevelsen är en färskvara

Vårt mål är att bidra till att skapa en mer kontinuerlig approach till att följa hur organisationen mår och presterar, lyssna in och tillvarata feedback från medar­betarna och arbeta med att skapa de bästa förut­sättningarna för produktiva och hållbara medarbetare. Vi tror helt enkelt att upplevelsen på arbetsplatsen är en färskvara som mår bra av kontinuerlig omsorg.

Vårt fokus

Vi finns till för stora organisationer

Idag arbetar vi med såväl kommersiella bolag i alla storlekar inom ett brett spann av industrier som offentliga verksamheter. Behovet – och värdet – av kontinuerligt förbättrade medarbetarupplevelser är lika tydligt för alla organisationer.

Nyfiken på hur Populum kan hjälpa er organisation bli ännu bättre?

Kontakta oss och så berättar vi mer.